TOEFL Sınavında Çıkmış Adverb (Zarf) Kelime Listesi
Abroad: Yurt dışında, dışarıda, gurbette
Abruptly: Birdenbire, aniden, ansızın
Absolutely: Tamamıyla, elbette, kesinlikle
Accidentally: Kazara ,tesadüfen, rastlantı sonucu
Accordingly: Öyle, bundan dolayı, bu yüzden
Admittedly: İtiraf etmek gerekirse
Afterwards: Sonra, ondan sonra
Aground: Karaya oturmuş şekilde
Ahead: İlerde, önde, önceden
Alternatively: Alternatif olarak
Annually: Yıldan yıla, yılda bir
Apparently: Görünüşe göre, anlaşılan
Approximately: Yaklaşık olarak, aşağı yukarı
Ardently: Gayretle, istekle
Backwards: Geriye, geriye doğru, geri
Beneath: Altında, altına, altta
Bluntly: Açık açık, dobra dobra
Briefly: Kısaca
Broadly: Geniş geniş, genel olarak
Certainly: Kesinlikle, elbette
Clearly: Açıkça, anlaşılır biçimde
Clockwise: Saat yönünde
Commonly: Çoğunlukla, bayağıca, alelâde
Comparatively: Orantılı olarak, nispeten,kısmen
Competently: Ustaca
Comprehensively: Kapsamlı
Conjointly: Birleşik olarak, müşterek
Consciously: Bile bile, bilinçli olarak, kasten
Consecutively: Birbirini izleyerek, artarda olarak
Considerably: Oldukça, epeyce
Consistently: Tutarlı bir şekilde
Constantly: Sıkça, sık sık, sürekli
Continually: Sürekli olarak, boyuna
Continuously: Sürekli olarak, durmadan
Currently: Halen, şu anda
Decently: Terbiyeli bir biçimde, hoşgörüyle
Deceptively: Aldatarak
Decidedly: Kesinlikle, şüphesiz, karalı bir şekilde
Definitely: Kesinlikle
Deliberately: Kasten, kasıtlı olarak
Doubtfully: Kuşkuyla, şüpheyle
Eminently: Fazlasıyla, pek
Equally: Eşit olarak
Especially: Özellikle, bilhassa
Essentially: Aslen, aslında, esasen
Even: Bile, dahi, hatta, üstelik
Evenly: Eşit olarak, başa baş olarak
Eventually: Sonunda, en sonunda
Exceptionally: Olağan üstü bir şekilde
Exclusively: Özellikle, sadece, yalnız
Extensively: Yaygın olarak, geniş olarak
Formerly: Eskiden, önceden, vaktiyle
Fortunately: Neyse ki
Frankly: Açıkça, dobra dobra, dürüstçe
Frantically: Çılgınca, delice
Furtively: Gizlice, sinsice
Generally: Genel olarak, genelde, genellikle
Gradually: Azar azar, derece derece, kademe kademe
Grossly: Fena halde, ağır şekilde
Hardly: Hemen hemen hiç, neredeyse hiç
Hence: Bundan, bundan dolayı
Hitherto: Şimdiye kadar, bugüne kadar
However: Her nasılsa, her halükârda, yine de, fakat, ancak
Immediately: Hemen, derhal,
Incidentally: Bu arada, aklıma gelmişken, tesadüfen
Indeed: Gerçekten, cidden, doğrusu
Inescapably: Kaçınılmaz bir şekilde
Instantly: Hemen, derhal, hemencecik
Intensely: Aşırı derecede, son derece
Invariably: Değişmeden, devamlı, sürekli olarak
Ironically: Alaylı biçimde
Least: En az derece, en az
Likewise: Ayni şekilde
Literally: Harfi harfine, tam anlamı ile
Meantime: Bu arada, iken
Meanwhile: Bu arada, aynı anda, iken
Merely: Sadece, ancak, yalnız
Meticulously: Titizlikle, özenle
Midst: Orta, orta yer
Morally: Ahlâkça, manevi olarak
Mostly: Çoğunlukla, genelde, başlıca
Mutual: Karşılıklı, iki taraflı, müşterek
Mutually: Karşılıklı olarak
Namely: Yani, şöyle ki
Nevertheless: Yine de, buna rağmen, bununla beraber
Nonetheless: Yine de, bununla beraber
Notably: Özellikle
Noticeably: Farkına varılacak derecede
Occasionally: Ara sıra, bazen
Officially: Resmi olarak, resmen
Offshore: Kıyıdan uzakta, kıyıdan esen
Onwards: İleri, ileriye, beri, sonra
Originally: Aslen, aslında, orijinal olarak
Outspokenly: Açıkça, açık açık
Oversea: Denizaşırı
Overseas: Denizaşırı
Partially: Kısmen
Particularly: Ayrıntılı olarak, özellikle
Partly: Kısmen
Permanently: Daimi olarak, temelli olarak
Postwar: Savaş sonrası, savaştan sonraki
Potentially: Olabilir, mümkün olarak, potansiyel olarak
Practically: Hemen hemen, neredeyse
Presumably: Herhalde, galiba, muhtemelen
Pretty: Epeyce, bayağı, çok
Primarily: İlk olarak, öncelikle, başlıca
Privately: Özel olarak
Probably: Muhtemelen, olasılıkla, galiba
Publicly: Alenen, herkesin içinde
Quite: Oldukça, epey
Reasonably: Oldukça, makul bir şekilde
Recently: Yeni, son günlerde, yakınlarda
Relatively: Nispeten
Remarkably: Dikkate değer biçimde
Reportedly: Söylendiğine göre
Resolutely: Azimle, tereddütsüz
Scarcely: Nadiren, neredeyse hiç
Seemingly: Görünüşte, görünürde, görünüşe göre
Severely: Sertçe, şiddetli bir şekilde
Similarly: Benzer bir şekilde, bunun gibi
Slightly: Hafifçe, belli belirsiz, biraz
Smoothly: Düzgünce, kolayca, pürüzsüzce
Solely: Sırf, yalnızca, sadece, tek
Somehow: Bir şekilde, her nasılsa, her nedense
Somewhat: Birazcık, oldukça, bir miktar
Somewhere: Bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Soundly: Adamakıllı, selâmetle, sağ salim
Southerly: Güneye doğru, güneye, güneyden
Southward: Güneye doğru
Specially: Özellikle, özel olarak, bilhassa
Steadily: Düzenli bir şekilde
Sternly: Sert bir biçimde, sert sert
Straight: Düz, doğru, dümdüz
Straightaway: Derhal, hemen
Subsequently: Sonradan, daha sonra, sonra
Suddenly: Ansızın, birdenbire
Superficially: Yüzeysel olarak
Surely: Elbette, muhakkak
Tentatively: Deneme olarak, geçici
Thereafter: Ondan sonra, sonra
Thereby: Suretiyle, o suretle
Thereupon: Bunun üzerine, bunun sonucu olarak
Thoroughly: Tamamen, adamakıllı, iyice
Totally: Bütün bütün, bütün olarak, tamamen
Unanimously: Oybirliğiyle
Undeniably: İnkâr edilmez bir şekilde
Unfortunately: Maalesef, ne yazık ki
Upstream: Akıntıya karşı, suyun kaynağına doğru
Upwards: Yukarı, yukarıya, itibaren
Virtually: Neredeyse, hemen hemen
Whatsoever: Ne, her ne, herhangi
Whence: Nereli, nereden, neden
Willingly: Seve seve, isteyerek
Woefully: Acıklı veya dertli bir şekilde, ne yazık ki
TOEFL IBT Kelime Listeleri
Garanti Sistemimiz

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Ücret İadeli Eğitim Modeli
% 100 Başarı Garantili Eğitim
Eğitim Sistemimiz

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Ders
Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Önce Tüm Sistemi Keşfet!
Hedeflediğiniz Skora Ulaşamazsanız
Ödediğiniz Ücretin Tamamını İade Ediyoruz!
Ücretsiz Üye Ol & Dene
İletişim Merkezi (09.00-22.00)

Çağrı Merkezi: 0(850) 302 6 715
Telefon: 0(312) 911 37 15
WhatsApp: 0(546) 855 0 715
E-posta: destek(@)uzmandil(.)com
Adres: Hacettepe İvedik OSB. Teknokenti 1368. Cadde No.61, 4. Kat Ofis No: 32 İvedik / ANKARA

UzmanDil Ailesi